Procert

Procert

Het KwaliteitsRegister voor Pedicures.Dit KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen.Alleen pedicures met een door de brancheorganisatie erkend diploma kunnen zich registreren in het KRP.
Een bij het KRP geregistreerde pedicure is verplicht om in 3 domeinen zich te ontwikkelen te weten:
- voetzorg
- professionaliteit
- kwaliteitsbewust handelen d.m.v. bij- en nascholing om kennis en vernieuwingen in het vakgebied bij te houden.

Een medisch pedicure die bij het KRP geregistreerd staat, waarborgt de kwaliteit van de behandeling.