Vergoeding vanuit aanvullende zorgverzekering

Vergoeding vanuit aanvullende zorgverzekering

Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt, dan is er vaak vergoeding mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering, mits deze door u is afgesloten.

De volgende groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen:
- Patiënten met reumatoïde artritis, dwarslaesie, neurologische aandoeningen en andere medisch noodzakelijke klachten.
- Patiënten die een herseninfarct hebben meegemaakt.

Belangrijk:
In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:
Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering. De patiënt heeft in veel gevallen (naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen geldt de aanvullende voorwaarde, dat het gaat om een medisch pedicure of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.

De onderstaande vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’ dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘vergoedingstegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.

Informeer bij alle situaties vooraf bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding kan per polis en aanvullende verzekering verschillend zijn.

Kijk eventueel hiervoor in de Zorgwijzer.
http://www.kwaliteitsregisterpedicures.nl/pages/26/Consumenten/Dekking-zorgverzekeraars.html